ازدواج موقت یا صیغه

مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدو...
ادامه خواندن
clip-art-openclipart-book-portable-network-graphics-free-content-png-favpng-vw9vHbwKJYzjpZM0TcLRTSrL4

آیات مربوط به شرک

خرمشاهی: و به جاى خداوند چیزى را میپرستند که نه زیانى به آنان میرساند و نه سودى، و میگویند اینان شفیعان ما در نزد خداوند هستند، بگو...
ادامه خواندن