تیتان‌ها به پیش

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

تیتانها که هر کدام به صورت جداگانه وظایف ابرقهرمانی خود را انجام می‌دهند و سعی می‌کنند که دنیای مخصوص خودشان را نجات دهند، اما سرپرست گروه که رابین نام دارد، می‌خواهد وضعیت را تغییر دهد و موقعیت مناسبی را برای هر کدام از اعضای گروه ایجاد کند. او می‌خواهد که به جای ستاره بودن به عنوان یک ابرقهرمان، تیم را دور هم جمع کند و این وضعیت آشفته را سامان بخشد…